VIDEO - Vlada USK: Povećane naknade za socijalno ugrožene

VIDEO - Vlada USK:  Povećane naknade za socijalno ugrožene

Izvor: Bihac.net | USKinfo.ba Objavljeno na dan 15.06.2017 - 14:38


Na današnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrane su i utvrđene nove osnovice za obračun novčanih primanja utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Kantonalnim zakonom propisano je da se osnovica za obračun novčanih primanja za socijalno naujugroženije utvrđuje periodično i u skladu sa planiranim i osiguranim sredstvima.

- Postojeća osnovica za obračun naknada ovim kategorijama rađena je na bazi decembarske plate u privredi Unsko-sanskog kantona za 2003. godinu , a koja je iznosila 501,00 KM i 13 godina to se nije mijenjalo. Mi smo odlučili uskladiti obračun prema rastu plata i ona će se obuduće obračunavati prema zadnjem statističkom podatku o prosječnoj plaći, dakle 811 KM. To je i dalje simbolično ali će biti od značaja našim naujgroženijim sugrađanima. Potrebna sredstva bit će osigurana preraspodjelom prihoda unutar resornog Ministarstva, kazao je premijer USK Husein Rošić.

Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je danas i Informaciju o stanju u oblasti privrede, koju je prezentirao ministar Samir Sedić.

- Ukupna naplata javnih prihoda u protekloj godini je veća za 8,99 % u odnosu na 2015. godinu. Unsko-sanski kanton je u 2016. godini ostvario izvoz u ukupnoj vrijednosti od 262.557.746,52 KM, što je za 6,76 % više u odnosu na izvoz prethodne godine. Uvoz Unsko-sanskog kantona u 2016.godini iznosio je 356.728.810,20 KM, što je za I 1,84 % više u odnosu na uvoz prethodne godine. Registrovan broj nezaposlenih u Unsko-sanskom kantonu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 44.192 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 2.408 ili 5,1 % u odnosu na isti period 2015. godine, kaže ministar Sedić i predlaže nastavak rada na implementaciji Programa poticaja razvoja male privrede putem poticajnih mjera predviđenih Zakonom u okviru Budžetom odobrenih finansijskih sredstava.

Na prijedlog ministra obrazovanja Muhameda Ramića utvrđen je Prijedlog Sporazuma za period 01. 05.- 30.06.2017. godine za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju. Usaglašenim Sporazumom između predstavnika sindikata i Vlade Unsko -sanskog kantona je definisana dinamika isplate plata, toplog obroka i ostalih naknada koje nemaju karakter plaća te krajnja granica tj visina iznosa za isplatu naknada koje nemaju karakter plaća.

 

Dodaj komentar na ovu vijest